Waar bent u naar op zoek?

Artios-boek over Gods leiding en keuzestress weer herdrukt

21-07-2022

Wat is Gods wil met mijn leven? Hoe leer ik de stem van God verstaan? En hoe maak ik een goede keuze als ik niet (zeker) weet wat God van me wil? Het zijn vragen die door veel gelovigen gesteld worden, maar ook vragen waar veel verschillende antwoorden op gegeven zijn. Dr. Kees van der Knijff, zendingspredikant namens de GZB in Beiroet (Libanon), gaat in op deze vragen in De Heer is mijn Herder, maar hoe leidt Hij mij? Dezer dagen ontving deze uitgave alweer de derde druk.

Hoe vinden we in die wirwar van visies een begaanbare weg? Met de Bijbel en de gereformeerde traditie als uitgangspunt biedt Van der Knijff een eigentijdse gereformeerde visie op keuzes maken in het licht van Gods leiding. Er worden handvatten geboden om op een gelovige, en daarom ontspannen, manier om te gaan met het nemen van moeilijke beslissingen. De Heer is mijn Herder, maar hoe leidt Hij mij? verscheen bij uitg. Groen in Heerenveen, telt 158 blz. en kost € 13,99. Verkrijgbaar in de (christelijke) boekhandel.