Waar bent u naar op zoek?

‘Athanasius’ is hymne tegen ketterijen

14-10-2013

De Geloofsbelijdenis van Athanasius is een van de drie algemene of vroege belijdenisgeschriften die tot de grondslag van de Protestantse Kerk in Nederland behoren. Ongetwijfeld is het de meest onbekende van de drie, aldus dr. J.A. van den Berg..

Ook op catechisatie komt deze belijdenis vrijwel niet aan de orde. De lengte van de Geloofsbelijdenis van Athanasius is allicht een reden waarom de tekst weinig gebruikt wordt. De belijdenis bestaat uit veertig artikelen, wat tamelijk veel is om voor te lezen in een dienst.

Belangrijker nog is de inhoud van de belijdenis. In de Geloofsbelijdenis van Athanasius worden eigenlijk maar twee onderwerpen aan de orde gesteld, namelijk de drie-eenheid en de twee naturen van Christus.
Hoewel de belijdenis over Christus in vier artikelen ook nog gaat over de weg van Jezus (het lijden, de opstanding en het oordeel), is dit voor geloofsonderricht niet compleet genoeg. Er wordt niets beleden over het werk van de Vader of over het werk van de Heilige Geest. Dit verklaart waarschijnlijk goeddeels waarom deze belijdenis niet veel ingang heeft gevonden in de protestantse traditie, waarin het overdragen van de inhoud van het geloof in liturgie en catechese van ouds een grote plaats heeft gehad.