Waar bent u naar op zoek?

Auteurs ‘In de kerk, bij God’: Eredienst is spannend

04-11-2014

Drs. P.J. Vergunst en Arjen J.A. Uitbeijerse werkten beiden mee aan ‘In de kerk, bij God’. Sinds vorige week ligt deze Artiosuitgave over aspecten van de reformatorische eredienst in de boekhandel. Een interview.

De eredienst is spannend. Vooral omdat er een lijn loopt van de verkondiging van het Evangelie naar de rechterstoel van Christus, zegt Vergunst, algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond. ‘Je zit niet vrijblijvend twee keer per zondag in de kerk. Je zit er nog minder om de preek te beoordelen. Nee, het Woord oordeelt over mijn leven.

Een thema als liturgie is in de praktijk spannend, omdat juist in de visie op de inrichting van de eredienst vleugels in een gemeente zichtbaar kunnen worden. Het is werkelijk waar dat mensen een hervormde gemeente soms verlaten, omdat er juist niet of juist wel ritmisch gezongen gaat worden. De kerkenraad heeft dan onvoldoende duidelijkheid kunnen scheppen over wat essentieel is voor de eredienst, over wat de vormgeving in onze hervormd-gereformeerde traditie was of is.’