Waar bent u naar op zoek?

‘Avondmaalsformulier correctie op gevoelscultuur’

17-02-2015

Ouderen maar ook jongeren zijn in verwarring over wat ze precies aan het avondmaal moeten ervaren, signaleert ds. C.H. Hogendoorn. Aanleiding voor de predikant om ‘Tastbaar aanwezig’ te publiceren.

‘Het feit dat je kerkganger of ambtsdrager bent, betekent niet dat je de betekenis van het avondmaal beseft. Er is onderwijs over dit sacrament nodig’, stelt ds. Hogendoorn. ‘Als we doordrongen zijn van wat de Heere God in het avondmaal werkt en belooft, dan zou dat veel dingen die vandaag in gemeenten spelen wel eens op hun plek kunnen zetten.’

Ds. Hogendoorn, die juist van Oud-Beijerland naar Katwijk aan Zee verhuisde, zegt zelf het onderwijs in de voorbereiding en nabetrachting op het avondmaal meer een plek te zijn gaan geven. ‘Hoe mag je met de beloften van de Heere God omgaan en hoe kun je je oefenen in gedachtenis van Jezus Christus? Niet dat het een stappenplan wordt, maar veel gemeenteleden blijken hier onwetend over.’

Bij het schrijven van zijn boekje ontdekte ds. Hogendoorn op zijn minst drie dingen. ‘Toen ik moest nadenken over het ‘een oordeel eten en drinken’ uit 1 Korinthe 11, werd me eens te meer duidelijk dat dit alles te maken heeft met relatie van mensen onderling. Wij betrekken dit ‘oordeel’ op de relatie tussen God en ons hart, maar Paulus kraakt hier eigenlijk een noot over de eenheid in de gemeente: als je onderling niet met elkaar omgaat zoals dat in christelijke gemeente moet, dan eet je jezelf een oordeel.

Dat maakt de kerkelijke verwarring en verscheurdheid aangrijpend. Juist in onze individualistische wereld is het belangrijk dat we elkaar vanuit 1 Korinthe 11 voorhouden dat als wij niet naar eenheid staan, we feitelijk dezelfde zonde plegen als de Korinthiërs, die zich verheven voelden boven de ander.’

Lees het volledige artikel in De Waarheidsvriend van 20 februari 2015.