Waar bent u naar op zoek?

‘In een talrijk volk ligt de glorie van een koning’

Avondmaalszondag in Rijssen

Dr. W. Verboom
Door: Dr. W. Verboom
Doop en Avondmaal
02-03-2023

Zondag 19 februari 2023 – ‘we eten ons vroege brood gedoopt in zon’ (Ida Gerhardt), onder het luiden van de eeuwenoude, zware klokken van de Schildkerk. We gaan naar de 11.00 uur dienst in deze kerk, de tweede morgendienst. De gemeente viert vandaag het heilig avondmaal.

Voorganger in deze dienst is ds. A.C. de Kruijf. Hij preekt over 1 Korinthe 11:26b: ‘Verkondigt de dood van de Heere, totdat Hij komt.’ Na de lezing van het avondmaalsformulier vieren we aan drie lange tafels het heilig avondmaal. In de eerste dienst, om 9 uur, waren er ook al vijf tafels, vertelt een kerkganger.

De nodiging om het avondmaal te vieren krijgt bijzondere, persoonlijke aandacht. Gemeenteleden die op de drie ‘hangzolders’ zitten, worden afzonderlijk genodigd. Ambtsdragers wijzen de banken aan waarin de gemeenteleden zitten die aan de beurt zijn om naar voren te komen. Alles heel ordelijk en eerbiedig. Als iedereen een plekje aan de tafel heeft gekregen, lopen zij in de ruimte tussen de tafel en de avondmaalsgangers door en reiken iedereen persoonlijk brood en wijn (in kleine bekertjes) aan. Alles in schone, stille eenvoud. Elke viering wordt met Schriftlezing en het zingen van een lied beëindigd. We mogen het als gasten van harte meevieren.

Na 58 jaar

Een bijzonderheid is dat ik in 1965 (!) hier, in deze Schildkerk, voor het eerst ‘aanging’ en het avondmaal mee mocht vieren. Niet zonder emotie. Een van de predikanten toen, ds. W. van Tuyl, leidde de dienst. Die eerste keer was ik jong, jaren geleden. We zaten aan dezelfde tafel als toen.

Lees de volledige tekst van dit artikel in het nummer van De Waarheidsvriend van donderdag 2 maart 2023. Neem een jaarabonnement. Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-.

Dr. W. Verboom
Dr. W. Verboom

is emeritus hoogleraar Geschiedenis van het gereformeerd protestantisme.