Waar bent u naar op zoek?

Barmhartige daden wegen zwaarder dan carrière

15-03-2016

De gerichtheid op ontplooien en presteren legt een grote druk op mensen. ‘Als ik niet presteer, heb ik geen nut en mag ik er niet zijn.’ Misschien herken je deze gedachte wel, schrijft ds. M.W. Westerink.

De maatschappij waarin we leven is sterk gericht op presteren. Carrière maken en steeds hogerop komen staan hoog aangeschreven. Je moet het beste uit jezelf halen. Zelfontplooiing wordt dat genoemd: er moet uitkomen wat erin zit. Veel mensen gaan door deze manier van denken sterk op in hun studie en werk. Elk mensenleven wordt op deze manier een project dat moet slagen.

Spanning

Je kunt deze hedendaagse boodschap van zelfontplooiing ook christelijk verwoorden: je hebt gaven van God gekregen en die moet je gebruiken. Klinkt goed natuurlijk, maar er zijn ook andere bijbelse noties waardoor je vragen kan stellen bij het ideaal van zelfontplooiing. Zegt de Heere Jezus niet dat je jezelf juist moet verloochenen? God wil toch dat we gericht zijn op anderen en niet alleen op onszelf? Is er in zo’n prestatiemaatschappij eigenlijk nog wel plek voor het omzien naar elkaar en voor barmhartigheid? Deze verschillende bijbelse gegevens kunnen spanning geven in je leven. Dit kan met name het geval zijn als je jong bent en volop bezig bent jezelf te ontwikkelen. Je best doen en jezelf ontplooien is belangrijk, maar er moet ook aandacht zijn voor de ander. Hoe kan je dan op een goede manier met dit spanningsveld omgaan?

Onderscheid

Als het ontplooien van je mogelijkheden de norm is, dan wordt de samenleving verdeeld in twee soorten mensen: winnaars en verliezers. Sommige mensen ontwikkelen zich volop en zijn succesvol, het zijn de winnaars. Bij andere mensen lukt dat veel minder goed, dat zijn de verliezers. Op deze manier krijgen we een harde en onbarmhartige maatschappij. Hoogmoed en jaloezie kunnen op deze manier gemakkelijk de relaties tussen mensen vergiftigen. Veel mensen kunnen eenvoudigweg geen carrière maken. Dit kan bijvoorbeeld door ziekte of een handicap. Zijn deze mensen dan minder geslaagd in het leven? Zijn deze mensen minder waard? Nee. De Bijbel maakt geen onderscheid tussen winnaars en verliezers. Gods Woord maakt het onderscheid tussen zondaren en gerechtvaardigde zondaren. Vanuit dat licht zullen vele eersten uit onze maatschappij de laatsten zijn en vele laatsten de eersten. Het Evangelie is de boodschap dat we er mogen zijn, niet door onze eigen prestaties,

Lees de volledige tekst van het artikel in De Waarheidsvriend van 18 maart 2016.