Waar bent u naar op zoek?

Basisboek catechese

09-01-2012

Het basisboek voor catechese ‘Altijd leerling' van dr. A. de Kock, dr. W. Verboom en anderen is bedoeld voor de theoloog in spe. Ds. D. Dekker schrijft een recensie.

Zo’n 25 jaar (!) na de uitgave van het handboek ‘In de leerschool van het geloof’ van dr. G.D.J. Dingemans – het heet geen catechetiek maar ‘mathetiek en vakdidactiek voor catechese en kerkelijk vormingswerk’ – verschijnt Altijd leerling van dr. A. de Kock, dr. W. Verboom en anderen.

Altijd leerling wil een basisboek voor de catechese zijn, bedoeld als studieboek voor theologieopleidingen. Het is echter zo geschreven dat ook catecheten, predikanten en leden van vormings- en toerustingscommissies op verschillende manieren en niveaus met de leerinhoud bezig kunnen zijn. De hardcoveruitgave oogt fris en zeer verzorgd. Het basisboek bestaat uit vier delen en telt elf hoofdstukken, die worden aangevuld met een uitvoerig literatuuroverzicht en een zestal bijlagen. Een trefwoordenregister ontbreekt, maar omdat niet alleen het boek maar ook elk hoofdstuk zeer overzichtelijk is opgebouwd, kan het de lezer al gauw duidelijk zijn waar op welk kernbegrip nader wordt ingegaan. De auteurs van dit basisboek catechese zijn dr. A. de Kock, dr. W. Verboom, A. Pals MA, dr. J.W. van Pelt en drs. A. Stijf. Drs. B.T. Wallet schreef een bijdrage over leren in het jodendom.