Waar bent u naar op zoek?

Basistaak van gemeente

09-02-2021

Alles is anders in deze tijd. Gelukkig leidt de Geest ook in deze omstandigheden. Wat geldt voor beleidszaken in de gemeente, geldt voor de classis en de synode net zo, stelt ds. P. Vroegindeweij.

De vergadering van 29 januari was er een treffend voorbeeld van.

In het najaar werd duidelijk dat een fysieke bijeen‑ komst van de synode voorlopig niet mogelijk zou zijn. Het moderamen heeft daarom gekozen voor een route waarin er online besprekingen gehouden zouden worden als voorbereiding naar de vergade‑ ring waar het tot besluiten zou komen. Normaal wor‑ den die door de synode genomen. In dit geval was het een online peiling. Het moderamen zou op grond van de peiling het besluit nemen en was daar verant‑ woordelijk voor.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 11 februari 2021.

Bestel een los nummer, maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,- of neem een jaarabonnement op De Waarheidsvriend.