Waar bent u naar op zoek?

Bedreigd en verlost

19-09-2018

In het vorige artikel luisterden wij naar enkele fragmenten uit de prediking van Jezus en van de apostel Petrus. We trekken nu de lijn door naar onze eigen preekpraktijk als voorgangers, schrijft ds. C. van Duijn.

Welke rol speelt de ernst in onze verkondiging?  

Overbekend zijn de woorden uit 2 Korinthe 5:11 (SV): ‘wij dan wetende de schrik des Heeren, bewegen de mensen tot het geloof…’ De HSV heeft deze woorden als volgt weergegeven: ‘Nu wij dus deze vrees voor de Heere kennen, bewegen wij de mensen tot het geloof.’ De strekking is gelijk. In de prediking proberen wij mensen in beweging te krijgen om te gaan geloven in Jezus Christus.  

Bewogen oproep

Terecht zien wij de gemeente als verbondsgemeente. Paulus stelt nadrukkelijk dat de Heilige Geest zijn intrek in de gemeente heeft genomen. Maar tegelijk spoort hij de individuele gelovige in de gemeente aan om te onderzoeken of de Geest van Christus ook in hem of haar woont (Rom.8:9). Geloof is dus geen vanzelfsprekendheid.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 20 september 2018.