Waar bent u naar op zoek?

Begrijpelijke bijbels

01-09-2015

Terwijl er nog veel gebieden in de wereld zijn waar mensen niet eens één in hun eigen taal hebben, verschijnt in Nederland de ene uitgave na de andere. Wat is er de laatste tijd te koop gekomen en wat zijn de onderlinge verschillen?

Bijna alle nieuwe uitgaven hebben in ieder geval één ding gemeen. Ze zijn erop gericht dat mensen van de 21e eeuw de Bijbel beter kunnen begrijpen.

Hoe ze daar vorm aan geven verschilt. De Bijbel in Gewone Taal (BGT) vereenvoudigt de bijbeltekst. Hierbij veroorlooft deze zich grote vrijheid ten opzichte van de grondtekst. De Bijbel met uitleg (BMU) doet dat bewust niet en handhaaft de Statenvertaling uit de zeventiende eeuw, maar voorziet die apart van uitleg. De Studiebijbel Herziene Statenvertaling bewandelt op dit punt de middenweg. Voor de bijbeltekst is hedendaags Nederlands gebruikt, maar deze sluit wel nauw aan bij de grondtekst en bij de Statenvertaling. Uitleg staat onder de tekst.

De BGT is een vertaling in een taal die iedereen kent en die we allemaal gebruiken. Het uitgangspunt is dat deze voor iedereen leesbaar en duidelijk is. Er komen nog geen 4000 verschillende Nederlandse woorden in voor. Grote getallen staan in cijfers. Perikoopkopjes, hoofdstuk- en versnummers zijn lichtblauw, net als het kader met de naam van het bijbelboek in de koptekst.

De vertalers gebruiken korte zinnen. En wat opvalt: de BGT begint daar niet alleen mee, hij weet dit ook vol te houden. Dus ook de lange, ingewikkelde betogen in de brieven van Paulus bijvoorbeeld, worden allemaal opgeknipt in goed behapbare zinnen. Dat op zichzelf is een prestatie van formaat.

Lees de volledige tekst in De Waarheidsvriend van 4 september 2015.