Waar bent u naar op zoek?

Belijdenisgeschenken

18-03-2021

Ook dit jaar zal het jawoord van de nieuwe lidmaten waarschijnlijk niet in een volle kerk klinken. We worden nog steeds geraakt door de coronapandemie. Misschien wel een extra reden om degenen die belijdenis doen, te bemoedigen met een goed boek. Acht tips.

God, waarom? Bijbelstudies over het probleem van het lijden. Bert Schroten, KokBoekencentrum Uitgevers; € 11,99.

Waarom is er zoveel lijden in de wereld? Wil God daar iets mee zeggen? En waarom treft juist gelovigen soms veel lijden? Zulke vragen kunnen zomaar op je af komen. Zeker in de huidige pandemie worden die eeuwenoude vragen opnieuw vaak gesteld. Ds. A. Schroten uit Renswoude reikt vanuit de Bijbel ‘stukjes antwoord’ aan. Het volledige antwoord op de waaromvraag wordt niet gevonden, maar God, waarom? biedt wel verdieping aan.


HSV Bijbel in een jaar. 365x vertelling, onderwijs & wijsheid. uitg. Royal Jongbloed; € 27,50.

De HSV Bijbel in een jaar biedt een stimulans om regelmatig de hele Bijbel te lezen. Met deze uitgave heb je een complete Bijbel in handen, verdeeld in 365 keer drie passages. Elke dagelijkse lezing bestaat uit een vertellend/verhalend gedeelte (weergegeven in drie kolommen), een onderwijzend gedeelte (weergegeven in twee kolommen) en een gedeelte uit de poëzie- of wijsheidsboeken (weergegeven in één kolom). Hiermee lees je in één jaar de Bijbel uit.


Struikelblokken. Veertig vragen bij het Oude Testament. Dr. Mart-Jan Paul, uitg. de Banier; € 16,95.

Het Oude Testament is lange tijd geleden geschreven in een andere cultuur. Dat levert voor ons allerlei vragen op. Kunnen wij de wetten die voor het leven in Kanaän bedoeld waren, niet beter overslaan? Waarom bevat het Oude Testament zoveel passages met geweld? In dit boek behandelt dr. M.J. Paul allerlei vragen om struikelblokken bij het lezen van het Oude Testament uit de weg te ruimen.


Strijd de goede strijd. J.C. Ryle, uitg. Den Hertog; € 13,50.

Strijd en overwinning in het geloof vormen het thema van dit boek. In vier traktaten beschrijft de anglicaanse bisschop Ryle de gang van de christen door dit leven. Daarin klinkt een oproep tot de strijd (Luk.13:24), het strijden van de goede strijd (1 Tim.6:12), het met lijdzaamheid lopen van de loopbaan die is voorgesteld (Hebr.12:1,2) en de overwinning van de wereld door het geloof (1 Joh.5:4,5).


Hoop en heiliging. Leven met Christus in de tussentijd (Artios-reeks). Ds. J.A.W. Verhoeven, uitg. Groen; € 15,99.

De belangrijkste stelling van Hoop en heiliging is dat de hoop op Gods komende Koninkrijk ons leven hier en nu verandert in een tijd van voorbereiding. Christus is onze Hoop, omdat God in Hem de zonde heeft verzoend en de dood overwonnen. Die vreugdevolle ontdekking ontketent een totale omkeer van levensrichting. Er ontluikt verlangen naar het doen van Gods wil. (Zie ook p.12.)


Toen ongeloof nog heel gewoon was. Op pelgrimage met Abraham in het hier en nu. Paul Visser, KokBoekencentrum Uitgevers; € 14,99.

De parallellen tussen het leven van aartsvader Abraham en die van christenen in de 21e eeuw liggen voor het oprapen. Ds. P.J. Visser schreef 25 meditaties op basis van zijn levensgeschiedenis. Zodoende laat de predikant uit Rotterdam de verhalen dichtbij komen. Daarnaast geeft hij suggesties voor verdere bijbellezing, zodat het boek een hulp bij het gebruik van de Bijbel is.


Laten wij nu overdenken. Overdenkingen bij de voorbereiding op het Heilig Avondmaal. Dr. Marc J. de Vries, uitg. Groen; € 14,95.

Dit boekje bevat 32 meditaties die in de loop van een jaar gelezen kunnen worden in de week van voorbereiding op het heilig avondmaal en de zondag van viering. De gekozen bijbelgedeelten hebben betrekking op verschillende aspecten van het heilig avondmaal, zoals de drieslag van ellende, verlossing en dankbaarheid, het censura morum, advents- en lijdenstijd en het uitzicht op de toekomst.


De infographic Bijbel. Het Woord van God in een nieuwe dimensie. Karen Sawrey, KokBoekencentrum Uitgevers; € 34,99.

Karen Sawrey geeft in meer dan honderd illustraties (kaarten, tabellen, beslisbomen, diagrammen en wordclouds) inzicht in de grotere context van de Bijbel. De schepping, de maten van de ark van Noach, de rijkdom van koning Salomo, de gelijkenissen van Jezus, de reizen van Paulus, het komt allemaal aan bod in infographics. Een boek dat uitnodigt tot studie en onderzoek.