Waar bent u naar op zoek?

Belijdenisgeschenken

23-03-2023

De komende tijd zullen in veel gemeenten mensen belijdenis van hun geloof afleggen. Bij deze belangrijke en vreugdevolle gebeurtenis in het leven past een opbouwend geschenk. Acht tips voor een goed boek.

Geleefd geloof. Omgang met God in deze tijd (Artios-reeks). Dr. J. Hoek, uitg. Groen; 175 blz.; € 15,99.

In dit boek trekt dr. Hoek vanuit de Bijbel en vanuit de gereformeerde traditie lijnen naar de invulling van geloofsbeleving in de 21e eeuw. Het gaat hierbij om actuele vroomheid waarbij mensen ootmoedig wandelen met God en tegelijkertijd met beide benen in hun eigen tijd staan en open ogen hebben voor hun roeping in de wereld.


Wie was dat ook alweer? Elke dag een Bijbels persoon. Dagboek voor 17-plussers. Dick van den Noort e.a., uitg. de Banier; 365 blz.; € 17,95.

Dit dagboek stelt elke dag een bijbels persoon centraal, zowel bekende als minder bekende namen krijgen een gezicht. Omdat deze alfabetisch aan de orde komen, zit je de ene dag in het Oude Testament en de andere dag in het Nieuwe. De schrijvers komen uit vier verschillende kerken.


Bijbels bidden. Woorden van licht voor elke dag. Marieke den Butter, uitg. Groen; 272 blz.; € 16,99.

Heb je vaak het gevoel dat je hetzelfde bidt? Dan kan het boek van Marieke den Butter, die als zendelinge in Thailand woont en werkt, voor verdieping zorgen. Zij heeft ruim 200 bijbelgedeelten omgezet in een gebed, waardoor je in het bidden dicht bij Gods eigen woorden blijft. Ook geeft ze vanuit de kerkgeschiedenis treffende citaten door die te maken hebben met gebed.


U nodigt mij aan tafel. Met verlangen avondmaal vieren. Hanna Jongejan-Kater en Maarten J. Kater, uitg. Groen; 84 blz.; € 14,99.

Deze meditatieve en praktische uitgave wil het verlangen naar het avondmaal opwekken en versterken. In elk hoofdstukje staat een aspect van het avondmaal centraal, bijvoorbeeld zien, geloof, hoop, liefde, verlangen, vreugde, proeven. Er staan ook gebeden en citaten uit de traditie in. In interviews vertellen jongeren en ouderen over wat de viering van het avondmaal voor hen betekent. Goed geschikt voor de week van voorbereiding.


Van doopvont naar avondmaalstafel. Pastorale uitleg van de liturgische formulieren bij doop, belijdenis en avondmaal. Dr. W. Verboom, KokBoekencentrum Uitgevers; 174 blz.; € 20.

Dr. Verboom voorziet in deze uitgave de formulieren van een pastorale toelichting en formuleert antwoorden op allerhande mogelijke (geloofs)vragen. Zo probeert hij de formulieren dichter bij de gemeenteleden van vandaag te brengen. Ze zijn een gids voor een evenwichtig, persoonlijk geloofsleven, zegt hij.


Hoofdstuk voor hoofdstuk door de Bijbel. Warren W. Wiersbe, Grace Publishing House; 484 blz.; € 21,50.

Dit boek is bedoeld om het lezen in de Bijbel een stuk makkelijker te maken. Het helpt je bij het systematisch doorlezen van de Bijbel. Het legt uit wat God in ieder hoofdstuk tegen je zegt en het maakt moeilijke bijbelteksten begrijpelijker. Verder geeft het meer inzicht in de opbouw van de Bijbel. Wiersbe, die in 2019 overleed, was een Amerikaanse theoloog.


Dagelijkse omgang met God. Matthew Henry, uitg. de Banier; 144 blz.; € 13,95.

Wij hebben de dagelijkse omgang met de Heere nodig, niet alleen ’s morgens en ’s avonds, maar de hele dag door. In dit boek zijn drie preken van Matthew Henry opgenomen die hierover gaan. Hij legt niet alleen uit waarom het zo belangrijk is om de hele dag door met God te wandelen, hij geeft ook praktische aanwijzingen. Matthew Henry (1662-1714) was een Engelse, presbyteriaanse predikant.


Verantwoord geloof. Handboek Christelijke Apologetiek. Prof. dr. H.A. Bakker, dr. M.J. Kater en dr. W. van Vlastuin (red.), uitg. Brevier; 528 blz.; € 44,99.

In een maatschappij waarin het christelijk geloof steeds minder publieke betekenis krijgt, worden gelovigen vaker gedwongen verantwoording af te leggen van wat ze geloven. Apologetiek helpt daarbij. Dit handboek geeft onder andere een overzicht van verschillende benaderingen in de apologetiek, met hun sterke en zwakke kanten. Ook gaat het in op concrete vragen, zoals de vraag naar het bestaan van God en de vraag naar het kwaad.