Waar bent u naar op zoek?

Belijdenisgeschenken

11-03-2013

Wie familieleden of vrienden heeft die binnenkort openbare belijdenis van hun geloof afleggen, wil vaak ook een stichtelijk boek cadeau doen.

Reizen met Augustinus. De Belijdenissen als gids voor pelgrims, door dr. J.A. van den Berg, uitg. Groen, Heerenveen; € 12,50.

Het was Augustinus’ bedoeling dat zijn levensverhaal als een reisgids is voor anderen. Op die manier leest ds. Van den Berg de Belijdenissen en actualiseert hij thema’s die Augustinus behandelt, zoals carrièredrive, rouwverwerking en de rol van de kerk.

Aan Christus’ tafel. Overdenkingen voor de tijd rond het Heilig Avondmaal, door Wilhelmus à Brakel, uitg. Brevier, Kampen; € 12,50.

Het hoofdstuk over de voorbereiding, het gebruik en de nabetrachting van het avondmaal uit Brakels Redelijke godsdienst is in hedendaags Nederlands gezet en verdeeld in dagelijkse overdenkingen. Bij elke overdenking staat een te lezen Schriftgedeelte.

Kruistocht. Het leven van koning Jezus, door Tim Keller, uitg. Van Wijnen, Franeker; € 19,95.

Tim Keller, stichter en predikant van de Redeemer Presbyterian Church in Manhattan, New York City, overdenkt het historische christelijke uitgangspunt dat het leven, de dood en de opstanding van Jezus het centrale gebeuren in de geschiedenis van mens en kosmos vormen. Tegelijk is dit voor hem het voornaamste ordeningsprincipe van ons eigen leven. ‘Mijn streven is om aan Zijn woorden en daden te laten zien hoe prachtig Zijn leven zin geeft aan het onze.’

 

Grond onder je voeten. Omdat jouw geloven niet in de lucht hangt, door Wim Markus, uitg. Boekencentrum, Zoetermeer; € 13,90.

Dit lees- en werkboek helpt de confrontatie aan te gaan met moeilijke vragen, zoals bijvoorbeeld over bidden, Gods almacht of Zijn verlossingsplan. Ds. Wim Markus gaat op zoek naar grond onder de voeten van je geloof. Hij komt uit bij Christus’ opstanding. Daardoor kun je ondanks moeilijke vragen God totaal vertrouwen.

 

Catechismus.nu. De Heidelberger voor vandaag, door prof.dr. W. Verboom en drs. P.J. Vergunst (red.), uitg. Boekencentrum, Zoetermeer; € 16,90.

In deze zoektocht naar de relevantie van de catechismus voor vandaag confronteren diverse auteurs de verwoording van de reformatorische geloofsleer in 52 zondagen met vragen die christenen in onze tijd en cultuur stellen. Ze doen dit aan de hand van tien geloofskernen.

 

Mijn leven is voor U. Belijden dat niet vanzelf spreekt, door P.J. Vergunst (red.), uitg. Groen, Heerenveen; € 14,95.

Het navolgen van Jezus Christus betekent dat je manier van leven haaks komt te staan op het leven van deze tijd. Tien hervormde auteurs, onder wie dr. P.F. Bouter, ds. W.J. Dekker en ds. H. Russcher, laten zien hoe je in deze tijd het christelijk geloof kunt belijden, hoe God daarbij betrokken is en hoe je kunt volharden. Speciaal bedoeld als belijdenisgeschenk van kerkenraden.

 

Schuurpapier. Om te ontdekken waar je staat in het geloof, door ds. Bernard van Vreeswijk en Herman van Wijngaarden (red.), uitg. Boekencentrum, Zoetermeer; € 14,90.

Dit boek gebruikt de Nederlandse Geloofsbelijdenis als schuurpapier voor het eigen geloof. Juist ook als dat vragen oproept, blijkt hoe leerzaam dit belijdenisgeschrift is. Schrijvers zijn onder anderen prof.dr. H. van den Belt, ds. E.K. Foppen en ds. A.D.L. Terlouw.