Waar bent u naar op zoek?

Bemoediging

24-12-2018

Dit is mijn laatste Signalement. Ik zou deze keer graag de jonge predikanten, kerkelijke werkers en anderen die in de kerk beginnen te werken, bemoedigen, schrijft dr. W. Verboom.

Ik signaleer nogal eens bij ouderen dat ze enigszins kritisch staan tegenover de manier waarop jonge predikanten hun werk doen. Hun preken zijn naar hun oordeel weinig doorwrocht. Ze zijn ‘gemakkelijk’ in het pastoraat. De werkende vrouw in de pastorie heeft de predikantsvrouw van vroeger verdrongen. Zo zouden we door kunnen gaan.

Buiten het paradijs

Ik wil graag een ander geluid laten horen. Ik zie dat het predikantswerk veel gecompliceerder is geworden dan in mijn tijd. De problemen waarmee jonge predikanten in aanraking komen, zijn vaak ingewikkeld en soms onoplosbaar.

Lees de volledige tekst van dr. Verbooms laatste Signalement in De Waarheidsvriend van donderdag 20 december 2018.

Klik hier om een los nummer te bestellen, en hier om een abonnement op De Waarheidsvriend te nemen.