Waar bent u naar op zoek?

Bemoeit God Zich met ons?

Ds. J. Belder
Door: Ds. J. Belder
Pastoraat
09-09-2021

De beleving van God kan heel divers zijn. Dat heeft te maken met een aantal factoren: opvoeding, kerkelijke achtergrond, karakter en psychische gezondheid. Mensen kunnen het maar wat moeilijk hebben met God zoals zij zich Hem voorstellen.

Pastoraat is ook in dit geval maatwerk en een kwestie van geduld en inleving.

Esther kijkt mij wanhopig aan. God is voor haar vooral bedreigend. ‘Hij ziet en hoort alles. Zelfs wat ik denk.’ Evenals Asaf in Psalm 77 maakt het denken aan Hem haar niet blij en vrolijk.

Godsbeelden

Asaf kreunde van emotionele pijn bij de gedachte aan de Heere. Job begreep God niet meer. Jeremia ervoer Hem als ‘een loerende beer, een leeuw in verborgen plaatsen’ (Klaagl.3). In Psalm 88 lijkt God Zich doof te houden voor de nood van Heman. In menige psalm worden vragen op God afgevuurd. Soms heel verwijtend. De bijbelheiligen durven veel tegen Hem te zeggen. Naast eigen nood staan ook de eer en de betrouwbaarheid van God op het spel. Vandaar.

Over godsbeelden is al veel geschreven. Ze zijn cultuurgevoelig en veranderen onder invloed van media, opinies en theologische ‘modesnufjes’. Ze kunnen zelfs seculariseren. Ze verschillen haast van kerk tot kerk. De God van de orthodoxen is een andere dan die van de vrijzinnigen. In de negentiende eeuw was het algemene beeld van God anders dan het beeld dat de mens van nu van Hem heeft. Is Hij niet je Vriend, dan is Hij voor velen vandaag hooguit nog object van discussie en filosofie. Meer van spot dan van geloof. Een verkeerd beeld van de Heere is uitermate beledigend voor Hem en schadelijk voor jezelf.

Beeldvorming

Esther hunkert naar geborgenheid, tegelijkertijd is ze bang voor de Heere. Bang om te worden afgewezen, bang voor straf.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 9 september 2021 of download de gratis pdf.

Neem een jaarabonnement (€ 49,00). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Ds. J. Belder
Ds. J. Belder

uit Harskamp is emeritus predikant.