Waar bent u naar op zoek?

column

Benedictus

26-02-2013

Paus Benedictus stopt ermee. Als protestant kunnen we ons daar niet echt druk over maken.

Misschien wel over de berichtgeving rondom zijn aftreden. De meeste reacties  geven aan dat we nu echt een progressieve paus moeten krijgen, die niet zo moeilijk doet over het homohuwelijk.

Hoe kritisch we ook over het instituut van het pausdom zijn, Benedictus schonk wel klare wijn. Hij liet zich gelukkig niet van de wijs brengen door protesten van progressieve katholieken of van zichzelf overschreeuwende homolobbies.

In zijn toespraak ter gelegenheid van Wereldvrededag, uitgesproken op 14 december, was de paus heel duidelijk over het homohuwelijk: ‘Het is nodig, alom de natuurlijke structuur van het huwelijk als een verbintenis tussen man en vrouw te erkennen en de waarde ervan te benadrukken, tegenover pogingen om radicaal andere vormen van verbintenissen juridisch hieraan gelijkwaardig te maken. Zulke pogingen beschadigen en ontwrichten het huwelijk, en vertroebelen de specifieke aard ervan en de onvervangbare rol ervan in de samenleving.’  Het is niet mis te verstaan: de Rooms-Katholieke Kerk houdt  de deur potdicht voor homo’s en lesbiennes die willen trouwen.

Dagblad Trouw noemde deze uitlating van de paus een communicatieve blunder. Vergoelijkend en vaag psychologiserend liet de journalist-van-dienst weten dat het eigenlijk wel logisch is dat de paus zo reageert: hij had zelf zulke warme ouders, die ook nog eens Jozef en Maria heetten…

Benedictus verdient echter beter. Het gesprek met Rome zou door onze kerk juist eens over dergelijke ethische thema’s gevoerd moeten worden. Maar een gesprek wordt eerder vermeden vanwege het gewraakte conservatisme van de Rooms-Katholieke Kerk dan dat er sprake is van een opvallend leerverschil, zo vrees ik.

Ik ben in deze kolommen wel eens kritisch geweest over de EO. Over het algemeen vind ik dat deze omroep juist op dit punt goed werk laat zien. Er is geen angst voor een pastoor of een kardinaal aan de gesprekstafel en de gesprekken zijn meestal opbouwend kritisch, zoekend naar zaken die binden.

Overigens, niet alleen op ethisch vlak was Benedictus een voorbeeld. Ook zijn trilogie over Jezus heeft een welwillende pers in orthodox-protestants Nederland. Dit zet de Lutherherdenking over een aantal jaren (2017) nu al in een opmerkelijk perspectief. 

R. Toes