Waar bent u naar op zoek?

Benoemingen door de synode

24-11-2022

Op 11 november benoemde de synode diverse personen in verschillende colleges en raden. Het betreft onder anderen mr. M.C. (Max) van der Klooster, voormalig lid van het moderamen, en ds. W. van der Schee in het Generale college voor de kerkorde. In de Generale raad van advies werden PThU-docent dr. M.C.M. (Mirella) Klomp, krijgsmachtpredikant ds. T. de Ridder en drs. J. ( Jos) Wienen, burgemeester van Haarlem, benoemd.