Waar bent u naar op zoek?

Beste dominee, beste Johan

07-10-2013

Wie is de christen? Is hij verloste? Of is hij zondaar? En hoe krijgt dat een plaats in de verkondiging? Twee gemeenteleden - één van hen is predikant - gaan rond dit thema met elkaar in gesprek. Over de Heilige Geest, de christelijke gemeente en meer.

Beste dominee,

Bedankt voor uw brief. Allereerst wil ik duidelijkheid scheppen over wat ik bedoel met de Heilige Geest als Krachtbron in mijn leven. Het is niet mijn bedoeling om de Heilige Geest los te maken van Christus. Zoiets van: ik geloof in Jezus Christus als mijn Verlosser en nu ga ik verder heilig leven met de Heilige Geest.

In mijn beleving beperkte het werk van de Heilige Geest zich tot het mij van zonde overtuigen en mij brengen tot Christus. Romeinen 8:11 leerde me dat de Heilige Geest werkelijk in mij woont: ‘en als de Geest van Hem Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal Hij Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door Zijn Geest, Die in u woont.’
De Heilige Geest is niet slechts een invloed ten goede, maar is een levende Persoon. Hij is God Zelf en woont in mij. Inderdaad, Amazing Grace! Ik ben niet van mijzelf en mijn lichaam is een tempel van de Heilige Geest.

Helaas hoor ik hier in erediensten erg weinig over. Er wordt genoegen genomen met een leven van zondag tot zondag, we doen tussendoor ons werk, doen dingen verkeerd, horen vervolgens ’s zondags dat we hebben gefaald, vragen om vergeving enzovoort. Dit bedoel ik met ‘onder de maat leven’. We weten niet hoe rijk we zijn. De Geest van God woont in ons! Ik ben er uit eigen ervaring van overtuigd geraakt dat dingen veranderen in het leven bij ieder die hierop wordt gewezen.

(…)

Johan