Waar bent u naar op zoek?

Betoverde dwazen

14-11-2017

In Luthers uitvoerige commentaar op de Galatenbrief kijken we de reformator diep in het hart. Hij maakt de rake opmerking dat wie het Evangelie goed weet te onderscheiden van de wet, een theoloog is, schrijft ds. J.C. Schuurman.

Oftewel: dan ben je werkelijk door God geleerd. In het gedeelte van de brief dat we in dit tweede artikel doornemen (Gal.2:15-3:29), gaat het om de juiste verhouding tussen (de werken van) de wet en het Evangelie. Het luistert hier nauw, zoals Paulus laat zien. 

Onbegaanbaar

Na een stukje autobiografie trekt de apostel vanaf 2:15 theologische lijnen. Mogelijk richt Paulus zich nog steeds tot Petrus, maar daarbij heeft hij wel de Galaten en hun situatie op het oog. Krachtig wordt beleden dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken van de wet, maar door het geloof in Christus. Dit geldt voor christenen uit zowel de Joden als uit de heidenen.

Paulus zou de indruk kunnen wekken dat hij nogal negatief over de wet denkt. Terwijl het nota bene gaat om Gods goede geboden die heilzaam zijn en ons leven willen beschermen.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 16 november 2017.