Waar bent u naar op zoek?

Bevestiging en intrede vonden plaats in dezelfde dienst. Ds. Baas werd bevestigd door zijn vader, ds. A. Baas uit Bodegraven. Deze

01-04-2021

Op zondag 21 maart, de eerste dag van de lente, deed ds. P. Baas intrede in de Oosterkerkgemeente te Zoetermeer. Voor de gemeente als ‘gemeente in woestijntijd’ was dit echt een lenteervaring. Niet voor niets was de eerste tekst die in deze dienst klonk Jesaja 43:19: ‘Zie, Ik maak iets nieuws. Nu zal het ontkiemen.’ Ds. Baas volgt ds. E. van den Ham op, die in januari 2020 met emeritaat ging.

Daarna hield ds. P. Baas zijn eerste preek als nieuwe predikant van de Oosterkerkgemeente. Na lezing van de geschiedenis over Simon van Cyrene wees hij de gemeente erop dat we gemeente zijn onder het kruis. Onder het kruis wil zeggen dat onderlinge strijd en eigen belangen wegvallen wanneer we samen knielen onder dat kruis. Maar ook dat we een gemeente zijn van mensen met ieder zijn eigen kruis. Maar kruisdragen als christen is niet alleen zwaar, het is ook een eer en iets wat het leven licht maakt. Simon was kruisdrager als voorbijganger, dat kan ook. Laten we als kerk oog hebben voor voorbijgangers! Zij horen er ook bij.

Na de dienst was er ontmoeting met de mensen in de kerk en via Zoom met de gemeenteleden thuis. Al met al maakte deze dienst voor de Oosterkerkgemeente 21 maart tot een echt begin van de lente, lente in de kerk.