Waar bent u naar op zoek?

Bevrijdend lijden

ds. P.J. den Admirant
Door: ds. P.J. den Admirant
24-03-2022

Kunt u de drinkbeker drinken die Ik drink, en met de doop gedoopt worden waarmee Ik gedoopt word? Markus 10:38

In de navolging van Christus wordt iedere gelovige geroepen het kruis achter Christus te dragen. Toch is er verschil tussen ons kruis en dat van Christus. Laten we nooit het unieke van Zijn kruis uit het oog verliezen.

Als kind dachten we dat we het konden: een zware boodschappentas dragen. Maar het lukte niet. We vertilden ons eraan. Van zelfoverschatting hebben ook volwassenen soms last en, zoals blijkt uit het gesprek tussen Jezus en Johannes en Jakobus, zelfs Jezus’ eigen leerlingen.

Vraag

Beide broers leggen Jezus een vraag voor: ‘Meester, wij willen dat U voor ons doet wat wij ook maar vragen.’ De vraag is zo gesteld dat Hij alleen maar mag antwoorden: ‘Goed, vertel maar wat jullie wens is.’ Is dat niet herkenbaar? God moet doen wat wij Hem voorschrijven. Jezus nodigt hen uit om te vertellen wat ze op hun hart hebben. Hun verzoek blijkt niet gering: ze willen nu al de beste plaatsen reserveren in Gods Koninkrijk. Als de dag aanbreekt dat Jezus Zijn troon bestijgt en verheerlijkt wordt, willen zij de ereplaatsen ontvangen, aan Zijn rechter- en aan Zijn linkerhand.

Uit deze vraag kan eerzucht spreken, maar ook – als we de vraag positiever duiden – enthousiasme. Zij willen in het Rijk dat komt graag hun beste krachten geven en dicht bij Jezus zijn om met Hem Zijn Koninkrijk te besturen en Hem daarbij behulpzaam te zijn. Het moment waarop zij deze vraag stellen, is voor Jezus pijnlijk. Zijn weg gaat inderdaad richting de heerlijkheid, maar niet in een opwaartse lijn. Integendeel, het is een gebogen lijn, die eerst naar beneden gaat. Daar heeft Hij nota bene zojuist over gesproken. ‘Zij zullen Hem bespotten, geselen, bespuwen en doden…’ Daaraan gaan Johannes en Jakobus voorbij.

De drinkbeker

Om duidelijk te maken dat beide broers door hun vraag een belangrijke stap overslaan, namelijk de weg van Zijn lijden, stelt Jezus hun de vraag of zij de drinkbeker kunnen drinken die Hij drinkt en gedoopt kunnen worden met de doop waarmee Hij gedoopt wordt. Beide beelden, het drinken van de beker en het gedoopt worden, hebben betrekking op het lijden dat God Hem oplegt. Het zijn beelden ontleend aan het Oude Testament en aan de doop van Johannes.

De drinkbeker is de beker van Gods toorn, die Hij te drinken geeft aan de goddelozen van de aarde (Ps.75: 9), maar die nu bestemd is voor Zijn Zoon. Hij zal Zijn leven geven voor goddelozen, voor mensen die God buiten hun leven hebben gesloten. Hij neemt hun schuld op Zich en draagt die weg. De doop waarmee Hij gedoopt wordt, verwijst naar het ondergaan in het water van het oordeel. Naast de doop van Johannes kunnen we denken aan Psalm 42: ‘al Uw golven en baren zijn over mij heen gegaan.’ Beide beelden vatten het lijden samen dat de Knecht van de Heere moet ondergaan.

Verschil in gewicht

Jezus stelt een indringende vraag: ‘Kunnen jullie dat?’ Het antwoord hierop is duidelijk: ‘Nee, dat kunnen jullie niet.’ De broers denken er anders over en beantwoorden de vraag bevestigend: ‘Dat kunnen wij.’ Dat is niets anders dan zelfoverschatting. De Heere Jezus corrigeert hun antwoord niet, maar lijkt in te stemmen met wat zij beweren. ‘De drinkbeker die Ik drink, zult u wel drinken, en met de doop waarmee Ik gedoopt word, zult u gedoopt worden.’ (vs.39)

Gelovigen zúllen lijden om de Naam van Christus. Maar er is verschil in het gewicht van Zijn lijden en ons lijden. Daar gaat Jezus nu niet op in. Wie zou het begrepen hebben? Hij maakt dit overigens wel duidelijk als Hij in vers 45 zegt dat de Zoon des mensen gekomen is om Zijn leven te geven als losprijs voor velen. Dát is het verschil. Johannes en Jakobus kunnen wel uit de lijdensbeker van Jezus drinken, maar die beker nooit drinken zoals Hij die drinkt. Jezus zal de toorn van God over onze zonden dragen. Dat maakt Zijn lijden uniek.

Houvast

Wat Jezus kan, kan Hij alleen. Wat is dat bevrijdend. Onze eigen zonden wit wassen is geen optie. Alleen Zijn bloed reinigt van alle zonden. Als Hij de beker niet leeg gedronken had en was ondergegaan in het water van de dood, zouden wij zelf de schulden die we bij God gemaakt hebben, moeten betalen. Ons geweten zou nooit echte rust en vrede kennen. Maar nu Christus Zijn leven heeft gegeven als een losprijs om ons te bevrijden van de zonde en uit de macht van de boze, is Zijn heilig lijden en sterven ons enig houvast. Wat Jezus kan, kan Hij alleen. Dank er de Heere God maar voor.

ds. P.J. den Admirant
ds. P.J. den Admirant