Waar bent u naar op zoek?

Drie reacties op brochure ‘Pastoraat, ik zie naar je om’ (3, slot, handvatten)

Bewogen en betrokken

Lia van der Neut
Door: Lia van der Neut
Pastoraat
07-11-2023

In de brochure ‘Pastoraat. Ik zie naar je om’ proef ik in alles dat ds. J. Belder pastoraal bewogen is en begrip heeft voor de verschillende kanten van een onderwerp. Hij heeft oog voor de mens en schrijft niet oordelend, wel verwijzend naar Gods Woord en de weg die de Heere ons wijst.

De brochure heeft een logische opbouw. Het begint met de ambtsdrager die verkozen of op een dubbeltal geplaatst wordt. Wat kunnen motieven zijn om een benoeming al of niet aan te nemen? Ds. Belder houdt ons hierbij een spiegel voor. Willen we de Heere en Zijn gemeente dienen, of gaat het om eigen eer? Hij laat zien dat God roept, maar belicht tegelijk de menselijke factoren die een rol kunnen spelen, zowel bij het aannemen van een benoeming als bij het bedanken ervoor.

De thuissituatie, mogelijke echtgenote en eventuele kinderen van de benoemde broeder worden hierbij niet vergeten. Ds. Belder benadrukt dat een ambtsdrager de steun van zijn vrouw en kinderen nodig heeft. En andersom dat de ambtsdrager thuis zijn rol van echtgenoot en vader moet vervullen zoals God het heeft bedoeld.

Wijs reageren

Vanuit zijn praktijkervaring als predikant belicht ds. Belder vervolgens verschillende onderwerpen waar ambtsdragers in het pastoraat mee te maken kunnen krijgen. Aan de orde komen: …

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 9 november 2023. Neem een jaarabonnement (€ 52,50). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Lia van der Neut
Lia van der Neut

is bezoekzuster in de hervormde gemeente te Rijssen.