Waar bent u naar op zoek?

Bezinning binnen HGJB

12-12-2011

Sommige gemeenten hebben zorgen over de theologische uitgangspunten en werkvormen van de HGJB. In een klankbordgroep is nagegaan welke oorzaken hierachter schuilgaan. Ds. B.J.D. van Vreeswijk en A. de Kock schrijven erover.

De klankbordgroep besprak de vraag of de HGJB in zijn identiteit herkenbaar en betrouwbaar is voor het hele werkveld. De leden van de klankbordgroep – naast vertegenwoordigers uit organisatie en bestuur, de predikanten W.J. Dekker, M. Maas, P.J. Teeuw en A.L. van Zwet – bespraken hoe de HGJB zijn grondslag opvat en uitwerkt. De conclusie is dat de identiteit van de HGJB inderdaad herkenbaar en betrouwbaar is.

Deze twee woorden speelden vervolgens een rol in de beoordeling van materialen (zoals mappen voor tienerwerk en kinderwerk) en activiteiten (zoals kerstconferentie en TOV-avonden). De klankbordgroep constateert op inhoud en theologie dat de HGJB betrouwbaar werkt. Bij sommige producten wekken de methode en werkvorm vervreemding bij een deel van het werkveld.