Waar bent u naar op zoek?

Bidden in Gods tegenwoordigheid

10-10-2017

Van de hand van prof. dr. F.G. Immink verscheen het boek ‘Bidden in het besef van Gods tegenwoordigheid’. De titel zet me al direct aan het denken. Het besef dat God er daadwerkelijk is, is allerminst vanzelfsprekend, vertelt ds. H.I. Methorst.

Toch is het uitgerekend dát wat het gebed gaande maakt: de tegenwoordigheid van God. Door ons bidden heen komt het tot een ontmoeting. Een ontmoeting tussen God en mens. 

Stevige vloer

Daarmee is in een paar zinnen al veel over dit boek gezegd. De ontmoeting tussen God en mensen, het besef van Gods tegenwoordigheid, staat centraal. De titel is raak gekozen. Terwijl je dit boek leest, komt een drievoudig perspectief aan de oppervlakte.

Dr. Immink kiest er (terecht) voor om in te zetten bij het moderne levensgevoel van de eenentwintigste eeuw. Vervolgens legt hij een stevige vloer onder zijn betoog, door te kiezen voor een bijbels fundament. Ten slotte is hij voortdurend in gesprek met filosofen als Kant en Schleiermacher. Tegelijkertijd vergeet Immink niet om ook dán lijnen naar vandaag te trekken.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 12 oktober 2017.