Waar bent u naar op zoek?

Bidden om verzoening

25-10-2011

Er is een diepe kloof tussen gelovigen uit de Joden en medegelovigen uit de Palestijnen, schrijven ds. J.P. Ouwehand en mr. A. van der Poel

Daarbij komt nog dat Messiasbelijdende Joden niet worden erkend als deel van de gemeenschap van Israël. En Palestijnse christenen kunnen niet erkennen dat Jezus de Messias van Israël is.  

‘Gezegend zijt Gij, God, onze Heer, Koning van de wereld, Die scheidt het heilige van het profane, het licht van de duisternis, Israël van de volken, de zevende dag van de zes werkdagen. Gezegend zijt gij, God, Die scheidt het heilige van het profane.’ Zo klonk het gebed in de huiskamer van een Messiasbelijdende Jood aan het einde van de sabbat. Bij dit Havdalah ritueel waren wij uitgenodigd tijdens ons bezoek aan Israël. Een bijzondere ontmoeting en tegelijk een pijnlijk moment.

Spreekt het gebed over de scheiding tussen Israël en de volken, ook in Israël is er sprake van een diepe scheiding. De door ons bezochte familie heeft enkele jaren geleden Alyah gemaakt, is teruggekeerd vanuit België naar Israël. Als Messiasbelijdende Joden woonden ze in een settlement op de Westbank en leefden ze mee met een plaatselijke synagoge. Totdat bekend werd dat ze Jeshua Messiah beleden. Ze werden uit de synagoge geweerd en zelfs gedwongen om te verhuizen naar een andere stad. Ze houden het opnieuw stil, maar ze leven met hun kinderen toch in angst. Het kan opnieuw bekend worden en wat dan?