Waar bent u naar op zoek?

Voorbede voor overheid op Europees niveau blijft vaak achterwege

Bidden voor Brussel

Dr. C. Camfferman
Door: Dr. C. Camfferman
12-01-2023

Als kerkganger hoor ik vaak dat voorbede wordt gedaan voor de overheid. Maar ik hoor niet vaak een gebed voor hen die leidinggeven aan de Europese Unie. Toch denk ik dat voorbede voor de Europese overheid belangrijk is.

Soms wordt er gebeden voor volksvertegenwoordigers die vanuit christelijke overtuiging willen handelen, waaronder dan ook de Europarlementariërs vallen. Verder dan dat gaat het meestal niet. Ik weet niet goed waarom er in de kerkdiensten niet vaker voor de Europese overheid wordt gebeden.

Een reden kan zijn dat kerkenraden er geen aandacht voor vragen. Het kan ook zijn dat de voorbede in de eredienst hier gewoon een afspiegeling is van onze persoonlijke gebeden. Dit artikel heeft als doel aandacht te vragen voor het gebed voor de Europese overheid en kort in te gaan op een aantal mogelijke overwegingen.

Een wettige overheid

Is de Europese Unie (EU) wel een overheid? Daarbij bedoel ik dan de gezagsdragers en volksvertegenwoordigers op het niveau van de EU, en niet het geheel van de lidstaten en hun inwoners. De EU is niet ‘zij’, maar dat zijn ‘wij’. Maar dat onderscheid maak ik gemakshalve hier niet altijd.

De EU is nu in elk geval geen ‘superstaat’, en of het dat ooit zal worden valt nog te bezien. De EU is echter ook geen vrijblijvende zaak. Via Europese verdragen zijn belangrijke bevoegdheden overgedragen aan de Unie. De EU kan wetten maken die bindend zijn in Nederland. Die bevoegdheid is niet onbeperkt. Ook zijn er spelregels, zodat de lidstaten zelf weer invloed hebben op Europese wetgeving. Maar dat ‘Brussel’ ertoe doet is op duizend-en-een manieren te merken: van Europese landbouwsubsidies en stikstofregels tot ‘roaming’ met je mobiele telefoon tijdens je vakantie binnen de EU en gedoe over foto’s op de schoolwebsite wegens Europese privacyregels.

Als we in Nederland denken dat de overheid ophoudt in Den Haag, slaan we de plank mis. Er is ook een deel van onze overheid dat zich op Europees niveau bevindt. En dit Europese stuk van onze overheid is een wettige overheid: de toetreding van Nederland tot de (voorgangers van de) EU en de ratificatie van aanvullende verdragen is verlopen volgens de gewone spelregels van onze parlementaire democratie. Men kan het een goed of een slecht idee vinden dat Nederland lid is geworden van de Europese Unie. Men kan misschien terugverlangen naar een soeverein Nederland. Nu hebben we echter te doen met een overheid op Europees niveau. Naar mijn overtuiging is de bijbelse oproep om voorbede te doen voor de overheid (als in 1 Tim.2:2) dan ook van toepassing op degenen die verantwoordelijkheid dragen voor de EU.

Lees de volledige tekst van dit artikel in het eindejaarsnummer van De Waarheidsvriend van donderdag 12 januari 2023. Neem een jaarabonnement. Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-.

Dr. C. Camfferman
Dr. C. Camfferman

is ouderling van de hervormde wijkgemeente Eben-Haëzer te Amstelveen-Buitenveldert.