Waar bent u naar op zoek?

Bij dr. A.A. van Ruler was alles theologie, ook de kerkorde

23-04-2019

Kerkorde, kerkrecht, ambt, voor deze thema’s krijgt men niet allerwegen de handen op elkaar. Maar bij dr. A.A. van Ruler (1908-1970) staat men altijd voor verrassingen, vindt dr. ir. J. van der Graaf.

Dat geldt temeer als we bedenken dat Van Ruler een spin in het hervormde kerkelijke web was in de naoorlogse jaren. Toen moest de Hervormde Kerk zich opnieuw kerkordelijk, dat wil zeggen belijdend en organisatorisch, gaan positioneren.

Theologie is niet alles, maar bij van Ruler was wel alles theologie, zeker een kerkorde. Recent werd in de Diependaalse Kerk in Hilversum, waar Van Ruler ooit predikant was, deel V-B van zijn Verzameld werk ten doop gehouden. Daarin ligt een respectabel deel opgeslagen van zijn levenswerk, toegespitst op de weg naar een belijdende kerkorde.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 25 april 2019.

Klik hier om een los nummer te bestellen, en hier om een abonnement op De Waarheidsvriend te nemen.