Waar bent u naar op zoek?

Verenigingen en kringen zijn steun en voedingsbodem voor vriendschappen

Bijbel en ontmoeting

Esther Visser-den Hertog
Door: Esther Visser-den Hertog
Kerkelijke gemeente
13-09-2022

Elkaar ontmoeten rond de Bijbel is een belangrijk aspect van gemeente-zijn. Van oudsher hebben verenigingen daarin een belangrijke rol gespeeld. Hoe vitaal zijn verenigingen binnen hervormde gemeenten, en zijn er ook andere vormen van ontmoeting rond Gods Woord?

In de hervormde gemeente van Kampen zijn er twee vrouwenverenigingen: Rhodé en Lydia. Rhodé is voor vrouwen van jonger dan vijftig jaar, Lydia voor de vijftigplussers. ‘We komen om de twee weken op donderdagavond bij elkaar’, vertelt Henny Knijnenberg, secretaresse van Lydia. Ongeveer dertig vrouwen zijn lid; aan de ondergrens komt er aanwas vanuit Rhodé en aan de bovengrens nemen vrouwen afscheid door hoge leeftijd. ‘Gods Woord onderzoeken is de kern van de vereniging’, zegt Henny. ‘We gebruiken de bijbelstudies uit Vrouw tot Vrouw. Een van de vrouwen bereidt die voor en na het plenaire deel gaan we uiteen in kleine groepjes om vragen te bespreken.’

Bij Rhodé is het programma ongeveer hetzelfde, al varieert de invulling iets meer. ‘Soms is er een powerpointpresentatie of een sing-in’, vertelt Henrieke Paas. ‘We noemen het geen vrouwenvereniging, er zijn geen notulen. We werken met een WhatsAppgroep waarin je je kunt aan- of afmelden.’

Enorm positief

De mannen in hervormd Harskamp namen ook afscheid van het woord ‘vereniging’. ‘We noemen het mannenavonden’, vertelt ds. J. Belder. Zeven jaar geleden hadden enkele jonge mannen in de gemeente het verlangen om samen bijbelstudie te doen, maar niet in de traditionele vorm van een mannenvereniging. Ze legden hun vraag neer bij de Bond van Mannenverenigingen. Ds. Belder: ‘Toen vroeg men mij om mee te denken. Er kwam vervolgens een opstartgroep die uit drie mensen bestond, onder wie ikzelf. Zes jaar geleden zijn we gestart.’

De mannen beginnen de avond informeel met koffie/thee en lekkers. Dan volgt een bijbelstudie aan de hand van een powerpointpresentatie van zo’n twintig minuten, waarna de mannen uiteengaan in groepjes om vragen en stellingen uit De Hervormde Vaan te bespreken. Vervolgens is er een plenair gedeelte, waarin mannen kunnen delen wat hen geraakt heeft in de bijbelstudie. ‘Daar komt altijd wel wat moois uit’, vertelt ds. Belder. De mannen zingen ook altijd samen. Belder: ‘Dat wordt als enorm positief ervaren. De sfeer zit er goed in: aan het eind van de avond blijft bijna iedereen voor een hapje en een drankje. Mensen zijn echt met elkaar in gesprek. Ze dwalen soms helemaal af, maar het blijft inhoudelijk, prachtig.’

Bijbelstudie en ontspanning

In Lopikerkapel heeft Gabriel Mbow zich veertien jaar lang ingezet voor de jeugdvereniging van vijftien plus. De jeugd komt eens per twee weken samen op zaterdag- en zondagavonden. Op zondagavond staat bijbelstudie centraal, op zaterdagavond ondernemen de jongeren een ontspannende activiteit: bowlen, uit eten, samen naar een christelijke activiteit, zoals de open dag van Open Doors of een avond van Jij daar!. Hervormd Lopikerkapel organiseert ook lezingen voor de jeugd. ‘Wij nodigen veel sprekers uit’, vertelt Mbow. ‘Zo willen we jongeren helpen om na te denken over wat er gebeurt in het leven en hen stimuleren om in het kader van de Bijbel te blijven. Het Woord van God is up-to-date.’

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 15 september 2022. Neem een jaarabonnement (€ 49,95). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Esther Visser-den Hertog
Esther Visser-den Hertog

is als internetzendeling en redacteur werkzaam bij Global-Rize.