Waar bent u naar op zoek?

column

Bijbelmarkt

01-12-2014

In juni bestond het Nederlands Bijbelgenootschap 200 jaar. Daarom noemde ik 2014 eerder op deze plaats een bijbeljaar. Inmiddels heeft het NBG zich met een Bijbelfestival en de <i>Bijbel in Gewone Taal<p> in de kijker gespeeld.

Het kreeg echter ook de kous op de kop. Toen een populaire webversie van de Nieuwe Bijbelvertaling achter een elektronische betaalmuur verdween, klonk er kritiek. ‘Is het NBG nog wel missionair?’, vroegen trouwe donateurs. ‘Missionair is niet gratis!’, antwoordde de directeur onder verwijzing naar het sterk dalende ledental. Een paar weken later krabbelde hij terug. De NBV blijft nog een jaartje vrij aanklikbaar.

Het is inderdaad de vraag of het NBG nog missionair wil zijn. Dat wilde het overigens pas sinds honderd jaar (lees het binnenkort verschijnende gedenkboek). Maar in het laatste jaarverslag maakte het NBG bekend zich alleen nog te willen richten op mensen ‘voor wie de Bijbel relevant is’. Wie geen interesse voor de Bijbel toont, moet maar bereikt worden door kerken of evangelisatieverenigingen.

Dat kan nog een gezellige drukte worden als het NBG zich gaat begeven in de Biblebelt. Daar opereren ook andere organisaties, zoals de Gereformeerde Bijbelstichting (GBS). Die richt zich om zo te zeggen op mensen ‘voor wie de Statenbijbel relevant is’. De tijd is al lang voorbij dat de gereformeerde gezindte tevreden was met de ‘Jongbloededitie’, die eigenlijk een door het NBG herziene tekst van de Statenvertaling was.

Ondertussen worden we bestookt met allerlei speciale bijbeluitgaven. Afgezien van de uitgever die de Naardense Bijbel in een bijgeschaafde versie uitbracht, komen ideële instellingen met ‘studiebijbels’ in de Herziene Statenvertaling of een aangepaste GBS-tekst. De ene biedt een ‘uitlegbijbel, gericht op het hart’, terwijl de andere alvast ‘veel meer uitleg’ belooft. Dundrukker Jongbloed kondigde een mannen- en een vrouwenbijbel aan. Elk project kent weer eigen netwerken van vertrouwde auteurs en organisaties en codes voor zoveel karaats bevindelijkheid, orthodoxie of evangelische gezindheid.

Leve de bijbelmarkt? Missionair of niet, de vermarkting van de Bijbel slaat in protestants Nederland een beetje door. Laten we het onderscheid blijven beseffen tussen de woorden en het Woord. Daar is het adventstijd voor.

Fred van Lieburg