Waar bent u naar op zoek?

Bijbelse inzichten verjaren niet

25-04-2017

Dat de inzichten van een half millennium geleden nog steeds actueel zijn, blijkt uit het boek 'Reformatie.nu. Belijden in een seculiere tijd.' Waar was het de reformatoren om te doen? vraagt dr. A. de Reuver.

Vijftien schrijvers werpen licht op deze vraag. In het hoofdstuk van de hand van dr. W.H.Th. Moehn staat de opstanding centraal. Dat Christus voor ons opstond uit de dood en het onvergankelijke leven aanbracht, betekent dat allen die door het geloof met Hem verbonden zijn in dit eeuwige leven delen.

Hun bestemming ligt niet langer in dít leven, dat een gestadig sterven is, maar in het onsterfelijke leven waarheen Hij ons is voorgegaan. Dat leven is nog verborgen en onzichtbaar, maar de poort van het paradijs staat open. In dit perspectief staat het christenbestaan. Calvijn noemt het een ‘wachtpost’. We staan op wacht: toeziend op de gevaren die dreigen, omziend naar wie hulp behoeft, uitziend naar de aflossing van de wacht.

Hemelvaart

Drs. P.J. Vergunst levert een mooie bijdrage over Christus’ hemelvaart en koningschap. Zijn gezag omvat hemel en aarde. Hoe verborgen, hoe kruisgewijs Zijn regering zich ook voltrekt in deze wereld, Hij stuwt de tijden naar zijn doel. Luther schreef ooit dat de goddelijke Regent spot met al die waanwijze plannen die op aarde worden gesmeed. Hij gaat Zijn eigen ongekende gang. Wie vertwijfeld dreigt te raken door de schijnbare zinloosheid van het levensritme, mag zich troosten met de gedachte dat er Een in de hemel zit die elke dag Zijn zon laat opgaan over bozen en goeden. Het loopt Hem niet uit de hand. 

Wederkomst

Het hoofdstuk van dr. J. van Eck biedt een kernachtige beschouwing over Christus’ wederkomst ten oordeel. Het treffende van Calvijns aanpak is dat hij de gedachte aan Gods oordeel niet voor zich uitschuift, maar met klem naar voren haalt. Hij roept zijn lezers op zich erin te oefenen om in gedachten voor Gods rechterstoel te staan alsof het vandaag al plaatsvindt.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van vrijdag 28 april 2017.