Waar bent u naar op zoek?

Bijbelse visie op geluk leidt tot heel eigen zicht op het leven

22-07-2019

Het boek 'Goed en zinvol leven' concentreert zich rond de thema’s ‘levenswijsheid, geluk en deugd’. Dat laatste woord heeft een wat beladen klank, maar ds. J. Westland laat zien dat het juist ook een positieve invulling kan hebben, vindt ds. W. Arkeraats.

Jaren geleden verscheen het boek De zin van het leven. Misschien dat ouderen het zich nog voor de geest kunnen halen. Het was een veelgelezen boek, toegesneden op de praktijk van het leven. Wie het nú zou lezen, zou zich echter in een vreemde wereld wanen. Dat tekent de geweldige veranderingen die zich sindsdien hebben voorgedaan.

Daarom is het goed dat er een doorgaande bezinning is. Elke tijd kent immers zijn eigen vragen. Dat tekent de waarde van het nieuwste boek dat in de Artios-reeks verscheen.

Het is niet lastig deze uitgave aan te bevelen. Naast de heldere hoofdstukken, die veel informatie bieden, is er een duidelijke lijn naar de praktijk van alle dag.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 25 juli 2019.

Klik hier om een los nummer te bestellen, en hier om een abonnement op De Waarheidsvriend te nemen.