Waar bent u naar op zoek?

Bijbelstudieboekje over Efeze 6 herdrukt

29-06-2023

Het is – zeker als we vooruitkijken naar het komende seizoen voor onze huisbijbelkringen – een belangrijk signaal als er opnieuw een deeltje in de Artiosbijbelstudiereeks een herdruk kreeg. In Houd stand! Bijbelstudies over de wapenrusting van God, waarvan de derde druk verscheen, behandelt ds. J.J. ten Brinke uit Oud-Beijerland vanuit het slot van de Efezebrief de verschillende onderdelen van Gods wapenrusting, met onderwijs voor hoofd en hart.

Het leven van de christen wordt immers gekenmerkt door de strijd van het geloof. De afloop van die geestelijke strijd is niet onzeker, maar gegarandeerd in de Heere Jezus Christus. Steeds lichten in de behandeling van dit hoofdstuk verbanden op vanuit het geheel van de Schrift en worden lijnen getrokken naar de praktijk van het geloofsleven. De acht bijbelstudies zijn voorzien van gespreksvragen en liedsuggesties en daarmee goed bruikbaar voor kringen in de gemeente.

Houd stand! verscheen bij uitg. Groen in Leeuwarden, telt 80 bladzijden en kost € 10,99. Verkrijgbaar in de (christelijke) boekhandel.