Waar bent u naar op zoek?

Bijbelteksten die storen

12-10-2015

Zijn wij in het zoeken naar Gods wil voor ons leven niet geneigd om te lezen wat we juist graag lezen, wat strookt met onze wensen? Maar weinig mensen gaan op basis van een bijbeltekst tegen hun eigen verlangens in.

In deze vraag hoort ds. A.J. Sonneveld een hartstochtelijk pleidooi om de Bijbel het in ons leven voor het zeggen te laten hebben – en dan wel de gehele Bijbel. ‘Tegelijk hoor ik in deze vraag zorg om selectief gebruik van bijbelteksten.

Wat in de Bijbel opvalt, is dat de Heere ons door Zijn Woord direct aanspreekt. Hij wandelt voorafgaand aan de zondvloed met mensen, verschijnt aan aartsvaders, spreekt door profeten en verkondigt door apostelen. Vaak is Zijn Woord een woord van de andere kant. Het is er ineens. Het raakt, concreet en direct. Het bevestigt. Nog vaker confronteert het.

Hetzelfde spreken van de HEERE komt door de Bijbel tot ons. Op dat moment is de vraag: hoe lezen we? Zoeken we alleen maar bevestiging? Of zijn we ook bereid een vermaning ter harte te nemen?

Een gevaar is om losse teksten uit de Bijbel te gebruiken bij beslissingen die we nemen: associatief (woorden die spontaan bij je opkomen of woorden die je leest en gelijk verbindt met de situatie die zich op dat moment voordoet). Je hoort wat je graag wilt horen.

De HEERE vraagt om Zijn Woord te onderzoeken. Dit betekent dat we thuis zijn in het Woord van God, Schrift met Schrift vergelijken, ons afhankelijk weten van en bidden om de leiding van de Heilige Geest en ons laten onderwijzen door middel van de erediensten en contacten in de gemeente van Christus.

Doet een bijbelgedeelte ons pijn, we duwen het Woord al gauw van ons af. Het schuurt. Of het vraagt een verandering in ons leven (bekering). De vraag is hoe het komt dat teksten ons storen of irriteren. Staan ze ver van ons af omdat de cultuur van toen en die van nu verschillen? Of is het vanwege hun inhoud?’

Lees de volledige tekst in De Waarheidsvriend van 16 oktober 2015.