Waar bent u naar op zoek?

Bijzonder gemeenschapsleven na de hemelvaart

22-05-2019

Het elftal dat met grote blijdschap terugkeerde van de hemelvaart op de Olijfberg, krijgt wonderlijk gezelschap. Er bloeit een bijzonder gemeenschapsleven op van discipelen, vrouwen en van Jezus’ familie, schrijft ds. A. van Zetten.

Deze bloei ontstaat bij de gratie van onderlinge verbondenheid en gebed.

Meer dan ooit is zulk gezelschapsleven ook vandaag nodig. Dit is tot eer van God en tot zegen van kerk en samenleving. 

Een wonderlijk gezelschap

In dit gezelschap komen we Jezus’ broers tegen. Dit is verbazingwekkend goed nieuws. Want eerder moest Johannes van hen zeggen dat ze ‘niet in Hem geloofden’ (Joh.7:5). Nu zijn Jakobus, Joses, Judas en Simon (Mark.6:3) – we veronderstellen dat zij bedoeld worden – erbij. Kennelijk heeft de Geest ook hun harten ingewonnen en zijn ze van en in Broeder(s)dienst gaan leven.

Gods werk begint in Jeruzalem nu al ongekende vormen aan te nemen. Zelfs Jezus’ ongelovige broers zijn nu ‘onder de profeten’. We kunnen slechts gissen of de kruisiging, de opstanding of de verschijningen hun de ogen opende.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 23 meil 2019.

Klik hier om een los nummer te bestellen, en hier om een abonnement op De Waarheidsvriend te nemen.