Waar bent u naar op zoek?

B I J B E L. Zes aanwijzingen om te leren volharden in het bijbellezen

Blijven luisteren naar God

Ds. A.C. Borsje
Door: Ds. A.C. Borsje
Jaarthema 2024: Hoor, Hij spreekt
11-03-2024

Tijdens de belijdenisdienst beloven de nieuwe lidmaten om te volharden in het lezen van Gods Woord. Maar hoe doe je dat concreet: luisteren naar God, stil worden voor Hem en alle andere gedachten tot zwijgen brengen? Zes aanwijzingen om te leren hoe je blijvend bijbelleest.

Paulus zegt: ‘Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt.’ (Rom. 3:21) Geldt dit ten diepste ook niet voor het bijbellezen? Wie van ons is verstandig en zoekt God in het blijvend bijbellezen? Ik mag toch hopen dat je (als belijdend lid) niet alleen weet waar je Bijbel ligt maar dat je ook met regelmaat in het Woord leest. Je zegt bij je belijdenis toe om trouw te zijn in het lezen van de Heilige Schrift. Hoe kun je leren om te volharden in het bijbellezen?

Bidden

Het begint met bidden. Bid voordat je gaat bijbellezen of de HEERE wil spreken door het gedeelte dat je gaat lezen. Bid om de noodzakelijke hulp van de Heilige Geest. Dat Hij je concentratie geeft en je hart opent voor het bijbelgedeelte. Smeek in de Naam van Jezus dat de stem van de satan en al die andere stemmen zullen zwijgen, opdat de stem van de HEERE vol kracht en glorie zal klinken (Ps.29:4). Heb je een binnenkamer tot je beschikking? Maak daar dankbaar gebruik van. Zo niet, zoek dan een plaats waar zo min mogelijk prikkels op je af komen. Neem de tijd voor het gebed. Blijvend bijbellezen gaat niet zonder biddend bijbellezen.

Instrument

Bijbellezen is geen doel op zichzelf, maar een middel. Waartoe lees je de Bijbel? Om de HEERE (nog beter) te leren kennen. Hij geeft Zichzelf nog duidelijker en volkomener aan ons te kennen door Zijn heilig en goddelijk Woord (NGB 2). Gebruik dit middel zoals een muzikant zijn instrument bespeelt: veelvuldig, gedisciplineerd en met toewijding.

Een muzikant is gehecht aan zijn instrument. Welke waarde hecht een christen aan het instrument bijbellezen? De Engelse bisschop J.C. Ryle (1816-1900) verwoordt het treffend: ‘De Bijbel, die door de Heilige Geest aan het hart wordt toegepast, is na de bekering het belangrijkste middel waardoor mensen in het geloof opgebouwd en bevestigd worden.’

Dit artikel gratis verder lezen?
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en lees de volledige tekst van dit artikel.

"*" geeft vereiste velden aan

Ds. A.C. Borsje
Ds. A.C. Borsje

is predikant van de hervormde gemeente te Zwartebroek-Terschuur.