Waar bent u naar op zoek?

Waardevolle studie vanuit Gereformeerde Gemeenten over Schriftverstaan

Blijvend gezag

Ds. M.A. Kuijt
Door: Ds. M.A. Kuijt
Geloofsleer
27-07-2021

De Bijbel is Gods onfeilbaar Woord, heilig en canoniek. Daar worden telkens vraagtekens bij gezet. Ook in onze tijd. Verschillende deskundige theologen uit de kring van de Gereformeerde Gemeenten willen daaraan tegenwicht bieden en het goddelijke gezag van de Bijbel blijvend onderstrepen.

Zij werkten mee aan een studie die met name de hermeneutische (= uitlegkundige) aspecten van het Schriftverstaan belicht. Het boek verscheen in de Semper Reformanda-reeks. Na een eerste deel over het verbond kwam een tweede deel over de Heilige Schrift uit: Het onfeilbare Woord. Een theologische verkenning, op de achterflap (foutief?) aangeduid als Een dogmatische verkenning. Vanwege de omvangrijke stof is dit deel uitgegeven in twee banden.

Kernwoorden

In de eerder verschenen band (IIA) wordt over de Heilige Schrift gesproken aan de hand van de kernwoorden bestaan en ontstaan. In deze eerste band komen de verhouding van openbaring en Schrift, de eigenschappen van de Schrift, de inspiratie van de Schrift en de vorming van de canon aan de orde. In de recentere tweede band (IIB) ligt het accent op de hermeneutische aspecten van het Schriftverstaan. Dit gebeurt aan de hand van de kernwoorden verstaan, anders verstaan en verstaan met het hart.

Hedendaagse verschuivingen

Het eerste hoofdstuk geeft een helder overzicht van de hermeneutiek in historisch perspectief. Ondubbelzinnig wordt gekozen voor het klassieke verstaan van de Schrift in lijn met de gereformeerde confessie.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 22 juli 2021.

Neem een jaarabonnement (€ 49,00). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Ds. M.A. Kuijt
Ds. M.A. Kuijt

is predikant van de hervormde gemeente te Wijk (bij Heusden).