Waar bent u naar op zoek?

Boek over prediking wekt herkenning en bevreemding

03-04-2018

Met 'Ontvouwen. Protestantse prediking in de praktijk' bieden dr. Bert de Leede en dr. Ciska Stark de kerk en de opleiding van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) een handboek voor protestantse prediking dat veel inhoud heeft.

Tegelijk roept het bevreemding op. Laat ik deze recensie maar beginnen met een persoonlijke ontboezeming, die een uiting is van verlegenheid. Het valt niet mee om een gedegen boek als dat van dr. De Leede en dr. Stark recht te doen. Ze bieden veel. Echter, een boek kan ook zo vol en (te) veel worden dat de lezer moeite heeft erdoorheen te komen. Deze lezer heeft dat, eerlijk gezegd, zo ervaren. Het gaat over communicatie, maar het communiceert stroef en is te moeilijk.

Lees de volledige tekst van deze boekbespreking in De Waarheidsvriend van donderdag 5 april 2018.