Waar bent u naar op zoek?

Boekaankondigingen

24-06-2021

Christopher Love Iets goeds voor de Heere. Uitg. Den Hertog, Houten; 91 blz.; € 11,90.

Op 33-jarige leeftijd stierf ds. Christopher Love, in 1650, op het schavot. In dit boekje zijn vijf preken van hem over 1 Koningen 14:13 gebundeld, de tekst waarin we lezen dat er ‘iets goeds voor de Heere’ gevonden is in het leven van Abia, zoon van de goddeloze koning Jerobeam.