Waar bent u naar op zoek?

Boekaankondigingen

24-06-2021

Frank Werkman Onze dagen zijn Uw dagen. Uitg. Ark media, Heerenveen; € 20.

De auteur is pastoraal medewerker in de zorg. Hij bundelt 52 weekthema’s, die willen bemoedigen en inspireren. Veel ruimte om eigen notities te noteren.