Waar bent u naar op zoek?

Boekaankondigingen

08-07-2021

Sam Janse e.a. Eenvoudig leven. Bijbelstudies over het goede leven. KokBoekencentrum Uitgevers, Utrecht; 125 blz.; € 12,99.

Vijf auteurs, onder wie Koos van Noppen en ds. Bert de Leede, willen in acht bijbelstudies een brug slaan naar actuele vragen rond zorg voor de schepping. ‘Wij weten als eerste generatie in de geschiedenis dat we hard op weg zijn de aarde onleefbaar te maken.’ Het goede leven blijkt niet anders te zijn dan het eenvoudige leven.