Waar bent u naar op zoek?

Boekaankondigingen

08-07-2021

Tomas Sjödin Het geluid van de stilte. Stil zijn in Gods aanwezigheid. Uitg. Ark media, Heerenveen; 176 blz.; € 18,99.

Wat gebeurt er in je leven als je ervoor kiest geluiden van buiten voor een moment het zwijgen op te leggen? De auteur ontdekte dat stilte belangrijk is voor een innerlijk leven dat gekenmerkt wordt door stabiliteit, kwaliteit en stille wonderen.