Waar bent u naar op zoek?

Boekaankondigingen

08-07-2021

Simeon Ashe Tevredenheid. Een hemelse kunst. Uitg. Brevier, Kampen; 144 blz.; € 14,99.

Ashe was als puriteins predikant lid van de Westminster Synode. Dit boekje biedt zijn behandeling van Filippenzen 4:1: ‘Want ik heb geleerd vergenoegd te zijn in hetgeen ik ben.’ Ds. S.W. Janse van de gereformeerde gemeente van Rijssen zorgde voor een Woord vooraf: ‘Een ware christen laat zich niet leiden door overmatige bezorgdheid, maar laat zich leiden door Gods voorzienigheid.’