Waar bent u naar op zoek?

Boekaankondigingen

08-07-2021

Tanno Verboom Leven in het spoor van liefde en trouw. Uitg. Ark media, Heerenveen; 80 blz.; € 9,99.

In de ‘Kringserie’ van de IZB verzorgde de krijgsmachtpredikant ds. Tanno Verboom een boekje over Ruth. Aan de orde komen aspecten als gerechtigheid, omgang met migranten en maatschappelijk verantwoord ondernemen.