Waar bent u naar op zoek?

Boekaankondigingen

05-08-2021

Maartien Hutter en Henk Kuindersma Nooit meer een kleurplaat. Raak geïnspireerd door kindertheologie. Uitg. Nederlands Bijbelgenootschap, Haarlem; 192 blz.; € 19,95.

Voor kinder- en jeugdwerkers, predikanten en leerkrachten, ouders en opvoeders schreven twee (godsdienst)pedagogen een boek waarin nieuwe manieren aan de orde komen om met kinderen de Bijbel te ontdekken en erover te spreken. Het opent met een deel dat verhaalt hoe kindertheologie ontstond en naar Nederland kwam. Driestar-docent Jan H. van Doleweerd schreef als aanbeveling: ‘Deskundig, vernieuwend en praktisch’.