Waar bent u naar op zoek?

Boekaankondigingen

23-09-2021

Ds. W. Verboom, ds. L.J. Vogelaar, ds. C.M. van Loon e.a. Een handvol koren, 2022. Uitg. RoyalJongbloed, i.s.m. de GZB, Heerenveen; 365 blz.; € 12,95.

Ook voor het komende jaar telt het ‘GZB-boekje’ voor elke dag een overdenking voor ouderen en voor jongeren. De auteurs zijn predikant, zendingswerker of jongerenwerker. Met de aanschaf ondersteunt de koper de GZB.