Waar bent u naar op zoek?

Boekaankondigingen

07-10-2021

Ds. H. Brons Zie Christus’ liefde, rijk en vrij. Uitg. de Banier, Apeldoorn; 113 blz.; € 9,95.

Hebben we in ds. H. Brons, predikant van de gereformeerde gemeente van Moerkapelle, een nieuwe dominee-dichter? Hij vertaalde én berijmde vijftig hymnen van de Engelse baptist William Gadsby. Een inhoudsvol cadeauboekje.