Waar bent u naar op zoek?

Boekaankondigingen

07-10-2021

Ralph Venning Zeggen en doen. Uitg. de Banier, Apeldoorn; 72 blz.; € 7,95. Klein boekje in de reeks ‘Ontmoetingen met

puriteinen’, waarin de zeventiende-eeuwse Engelse ds. Venning aangeeft dat alleen degene die Gods wil doet, zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen.