Waar bent u naar op zoek?

Boekaankondigingen

21-10-2021

Klaas A. Quist De wenkende leider. Uitg. Vuurbaak, Amersfoort; 152 blz.; € 17,99.

De auteur begeleidt de laatste tien jaar kerkenraden in veranderingsprocessen en ziet dat veel ‘leiders in de kerk’ ‘gevangen zitten in een situatie van duwen en trekken’. Hij pleit voor ‘voorbeeldig leiderschap in de kerk’. Hij zoekt naar een gemeente waarin de leden geactiveerd worden en naar vermogen bijdragen.