Waar bent u naar op zoek?

Boekaankondigingen

PJV
Door: PJV
21-10-2021

Marco van der Straten Als leven rouw is. Inzicht en troost in dagen van verdriet. Uitg. Ark media, Heerenveen; 94 blz.; € 14,99.

Marco van der Straten, auteur en uitvaartbegeleider, wil zijn lezer iets meer doen begrijpen van rouw – over een geliefde of een vriendschap of een baan. ‘Rouwen is houden van iemand of iets waarmee je altijd verbonden blijft.’

PJV
PJV