Waar bent u naar op zoek?

Boekaankondigingen

04-11-2021

Dr. Gert van den Brink Luther, aangenaam. Uitg. Groen, Heerenveen; 112 blz.; € 13,99.

In dit boekje bundelt en bewerkt dr. G.A. van den Brink, als kerkhistoricus verbonden aan de TU Apeldoorn, columns die hij voor het RD schreef. Hij bespreekt 21 thema’s over leven, werk en invloed van Luther, waaraan fragmenten van de reformator toegevoegd zijn.